قطعه قابل پیاده چدنی

هیچ محصولی یافت نشد.

قطعه قابل پیاده کردن چدنی جنس این نوع اتصال از نوع شیرالات چدنی میباشد این قطعه که با نام قابل پیاده کردن معروف است در خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد که در نصب شیرالات به یک دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع از شیرالات کاربری بسیار راحتی دارند و بدون اتصال قابل پیاده سازی میباشند. قطعه قابل پیاده کردن با جلوگیری از لرزش های که میتواند تجهیزات را خراب کند کمک شایانی میکند. کاربرد قطعه قابل پیاده کردن قطعه یا اتصال قابل پیاده کردن از دو فلنج تشکیل شده است که میتواند طول خود را تغییر دهد و این امر عموما برای خروج شیرالات از خطوط لوله و پر کردن فضای خالی مورد استفاده قرار میگیرد. ویژگی های قطعه قابل پیاده کردن متصل کردن شیر و لوله به یمدیگر مکملی برای فاصله های خالی میان لوله ها کاهش ارتعاشات و لغزش آسان نصب راهکاری برای جدا نمودن شیرآلات از خط لوله