بازار پایپ

لوله و اتصالات پلی پروپیلن

سه راهی مغزی فلزی پلی پروپیلن